Stichting Arbutus
Onze doelstelling

Stichting Arbutus heeft als doel de charitatieve ondersteuing op het gebied van kunst (inclusief muziek), onderwijs, onderzoek en ondersteuning van arme kinderen, van arme gehandicapte personen en van arme ouderen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits deze het algemeen belang dienen.

Ons beleid

Meer informatie over ons beleid kunt u vinden in ons beleidsplan.